Rss
TERIMA KASIH TELAH BERKUNJUNG, JANGAN LUPA KESINI LAGI WWW.AHMAD-SAHID.BLOGSPOT.COM BLOG RESMIAHMAD SAHID, Temukan Info info menarik di blog ini ya

21 Agustus 2010

SANAD MAHABBAH

SANAD MAHABBAH
Munzir bin fuad Almusawa
dari Guru Mulia Alhabib Umar bin Hafidh
dari Guru beliau Al Alamah Alhabib Ibrahim bin Yahya
dari Guru beliau Syeikh Muhammad Yasin Al Fadani
dari Guru beliau Syeikh Umar Hamdan
dari Guru beliau Syeikh Falih Addhahiriy
dari Guru beliau Syeikh Syarif Muhammad bin Ali Assanawiy
dari Guru beliau Syeikh Al Jamal Abdul Hafidh Al Ajiimiy
dari Guru beliau Syeikh Muhammad Hasyim bin Abdul Ghafur
dari Guru beliau Syeikh Iid bin Ali Annamrisiy
dari Guru beliau Syeikh Muhammad Ali Bahuuti Alhanbali
dari Guru beliau Syeikh Abdurachman Albahuty
dari Guru beliau Syeikh Najmuddin Alghaitsiy
dari Guru beliau Syeikh Jalaludin Abdurrachman Assuyuti
dari Guru beliau Syeikh Abu Thayyib Ahmad bin Muhammad Al Hijaziy
dari Guru beliau Syeikh Qaadhiyyil Qudhaat Majduddhin Ismail bin Ibrahim Al Hanafiy
dari Guru beliau Syeikh Alhafid Abu Sa’id Al Alla’iy
dari Guru beliau Syeikh Ahmad bin Muhammad Al Armawi
dari Guru beliau Syeikh Abdurrachman Al Makkiy
dari Guru beliau Syeikh Abu Thahir Assalafiy
dari Guru beliau Syeikh Muhammad bin Abdul Karim
dari Guru beliau Syeikh Abu Ali Isa bin Syadzan Al Bashriy
dari Guru beliau Syeikh Ahmad bin Sulaiman Annajjaad
dari Guru beliau Syeikh Abu Bakar bin Abiddunya
dari Guru beliau Syeikh Alhasan bin Abdul Aziz Aljaruumiy
dari Guru beliau Syeikh Alhakim bin Abduh
dari Guru beliau Syeikh Hayyuh bin Syariih Rahimahullah
dari Uqbah bin Muslim Rahimahullah dari Abdurrahman Alhabliy Rahimahullah
dari Assonabhi Rahimahullah
Sabda Rasulullah saw : Wahai Muadz, Sungguh Aku mencintaimu karena Allah, maka
katakanlah setiap selesi shalat : “ALLAHUMMA A’INNIY ALAA DZIKRIKA
WASYUKRIKA, WA HUSNI IBAADATIK” (Wahai Allah bantulah aku dalam berdzikir
pada Mu, dan bersyukur pada Mu, dan menyempurnakan ibadah pada Mu).
Ijazah sanad Mahabbah ini telah diijazahkan pada hadirin di Majelis Rasulullah saw di
masjid Raya Almunawar, pancoran Jakarta Selt. Senin malam Pk 22.30wib pada 25
Dzulhijjah 1427H / 15 januari 2007. oleh Hb Munzir Almusawa.:

0 komentar: