Rss
TERIMA KASIH TELAH BERKUNJUNG, JANGAN LUPA KESINI LAGI WWW.AHMAD-SAHID.BLOGSPOT.COM BLOG RESMIAHMAD SAHID, Temukan Info info menarik di blog ini ya

3 April 2010

Bab Susuci

Bab iye bade mertelaken susuci.

Moal sah ngilangken hadats atawa ngilangken najis anging kudu ku cai anu suci tur bisa nyuciken.
Ari hukumna cai eta aya opat (4) nyaeta :
1. Cai suci tur bisa nyuciken kanu sejena, bari hante makruh di pakena nyaeta anu di sebut cai mutlak tegesna nu te acan di salin ku ngaran sejen jeng lain cai anu urut make lain cai anu najis.
2. Cai suci tur bisa nyuciken kanu sejena tapi makruh di anggona nyaeta cai mutlak anu di panasan ku panen poe dina wadah anu lain emas jeng perak.
3. Cai suci mung te tiasa nyuciken ka anu sejena. Nyaeta cai anu atos di anggo atanapi cai anu barobah ku ayana kacampuran barang anu suci anu hante di butuhken ku cai sapertos cai angen atanapi cai kopi atanapi anu sanesna.
4. Cai nazjis, nyaeta cai anu saetik teras kadatangan najis sanajan hante barobah sifatna cai. Atanapi cai anu seer anu kadatangan najis dugi ka barobah rasana atanapi rupina atanapi bauna(bauna) eta cai.
Ari patokan cai saalit nyaeta cai anu kurang tina ukuran dua kulah. Ari patokan cai seer nyaeta cai anu ukuran dua kulah atanapi langkung seer. Ukuran dua kulah lamun dina wadah anu pasagi opat mah nyaeta sasiku satampah jerona sareng panjangna tur lebarna. Kalawan sikuna manusa anu sedeng adegan nana. Lamun dina wadah anu bunder mah nyaeta dua siku satengah jerona sasiku lebarna.
(artikel ini bersumber dari risalah yang disusun oleh guru saya)
DILARANG
COPY=>PASTE
APABILA MEMBUTUHKAN RISALAH INI
SILAHKAN DATANG KE
PONPES MINHAJUL HUDA AL BAHRUDIN,
KP. Ciparay, ds. Sukarasa, kcm. Samarang.kab Garut


Terjemahan bahasa Indonesia

Bab ini menjelaskan tentang Bersuci

Tidak akan sah menghilangkan hadats atau najis kecuali harus memakai air suci dan juga bisa mensucikan.
Hukumnya air itu ada empat (4) yaitu :
1. Air suci dan juga bisa mensucikan kepada yang lainnya, juga tidak makruh digunakan yang di sebut dengan nama Air mutlak.
2. Air Suci dan bisa mensucikan akan tetapi makruh di gunakan, yaitu air mutlak yang sudah dipanaskan oleh sinar matahari yang di tempatkan bukan dari tempat yang terbuat dari emas ataupun perak
3. Air suci Yang tidak bisa mensucikan yang lainnya. Yaitu air yang sudah pernah di gunakan atau pun air yang sudah berubah karena adanya campuran barang yang suci yang tidak di butuhkan oleh air. seperti air sayur, air kopi ataupun air lainnya
4. Air Nazis yaitu air sedikit yang sudah bercampur dengan najis walaupun tidak berubah sifat Air tersebut.
Ataupun yang di namakan Air nazis yaitu air yang banyak yang sudah bercampur dengan najis sehingga berubah sifat dari air tersebut.
Ukuran air sedikit adalah air yan kurang dari dua kulah, dan ukuran air banyak adalah air yang bayaknya lebih dari dua kulah,

0 komentar: